Jacket Bale RAW/UNPROCESSED! (Jackets/Hoodies/Winter Coats etc...)

Lake Worth, FL

Regular price
$699.99 USD
Regular price
Sale price
$699.99 USD
Weight

Pickup Required For This Product

Bluebox Bulk Pallets are very heavy and require a large open bed truck, box truck, or trailer to pick up. After placing your order, simply send an email to goodwillbluebox@goggi.org to schedule your pickup.

Description

Customer Pick-Up Only 

(not shippable) *

Location: Lake Worth, FL 33461

Bales are approximately 1,150 LBS and will require a large open bed truck, box truck, or trailer to pick up! 

RAW and UNPROCESSED Jackets / Tops / Winter Coats / Hoodies / And More!!

Wholesale Bulk Clothing Bales are sourced from a mix of textile rejects from stores, salvage textiles, salvage apparel, salvage clothing, salvage donations, unsorted apparel donations, junk clothing, post retail and post-outlet apparel, and remote donation sites. Mystery Bales may contain primarily apparel goods that are in disrepair or need repurposing, for upcycling or DIY projects.

We price our Wholesale Bulk Clothing Mystery Bales affordably and competitively for repurposing & diy projects, resale, wholesale shops, and anyone interested in purchasing clothing or bulk salvage textile at a wholesale price.

Given weight is approximate and may vary slighty. 

BALES ARE READY TO PICK-UP AT ANY TIME AFTER PURCHASE, THERE IS NO NEED TO SCHEDULE AN APPOINTMENT. 

Due to the weight of the Mystery Bales, wholesale mystery clothing bales are available for Pick-Up only. Select your closest pick-up location from the collection menu! We will not load passenger vehicles; a large truck, trailer, or loading vehicle is required for pick-up. 

Wholesale Bulk Clothing Bales are not eligible for refunds, partial refunds, or returns. Bales are sold AS IS, without exception. Mystery Bales are primarily salvage goods. Returns on the basis of salvage condition will not be approved.

* $5 Shipping Charge is included as a Handling & Processing Fee. 

Creole:

Vann an gwo en rad sous soti nan yon melanj de rejte tekstil nan magazen yo, sovtaj tekstil, rad sovtaj, rad sovtaj, don sovtaj, don rad ki pa klase, rad tenten, pòs Yo Vann an Detay ak apre-priz rad, ak sit don aleka. Mistè bal ka gen ladan sitou rad machandiz ki nan Delambre oswa bezwen repurposing, pou upcycling oswa pwojè brikoleur.

Nou pri an gwo Bulk Rad mistè nou an abòdab e konpetitif pou reamenaje & pwojè brikoleur, okazyon, boutik en, vintagecollectors, ak nenpòt moun ki enterese nan achte rad oswa esansyèl twal sovtaj nan yon pri wholesale.

Bay pwa a se apeprè epi yo ka varye ti tay.

Akòz pwa bal mistè yo, gwo rad rad mistè ki disponib pou Pick-Up sèlman. Chwazi ki pi pre kote ou vin chèche nan meni koleksyon an! Nou pap chaje machin pasaje yo; se yon gwo kamyon, trelè, oswa machin chaje ki nesesè pou pick-up.

Vann an gwo en rad yo pa kalifye pou ranbousman, ranbousman pasyèl, oswa retounen. Bal yo vann jan li ye a, san okenn eksepsyon. Bal mistè yo se sitou machandiz sovtaj. Retounen sou baz kondisyon sovtaj yo pap apwouve.

* $ 5 chaj Shipping enkli kòm yon frè manyen & Processing.

  • Pick Up Only

    Bulk Pallets are not eligible for shipment, and are sold as pick up only. Check back frequently as we expand our pick up locations.